1. Dave Battjes Dave Battjes

  • 13
  • 2
  • 623

  Happy Birthday

  July 31, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 5
  • 0
  • 317

  Agency Contracts

  July 31, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 6
  • 0
  • 163

  Understanding Title

  July 31, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 6
  • 0
  • 590

  Pricing

  July 31, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 8
  • 0
  • 305

  Pending Process

  July 31, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 21
  • 0
  • 983

  Therapy 2

  June 27, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 22
  • 2
  • 1,447

  Therapy

  June 26, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 15
  • 0
  • 561

  Sweet Batches Packaging

  June 26, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 10
  • 0
  • 879

  Sweet Batches T-shirts!

  June 26, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 11
  • 0
  • 515

  Sweet Batches

  June 26, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 9
  • 0
  • 716

  Work

  June 26, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 4
  • 0
  • 365

  We Belong Together

  June 21, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 6
  • 3
  • 239

  Deal Doctor

  June 21, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 1
  • 0
  • 352

  Kvcore a CRM

  June 21, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 3
  • 1
  • 363

  Real Estate Business

  June 21, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 5
  • 0
  • 362

  Kalamazoo Coffee

  June 21, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 18
  • 0
  • 883

  Coffee Hour

  June 20, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 15
  • 0
  • 2,262

  Mondays With Melinda

  June 20, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 16
  • 0
  • 956

  Training With Kim

  June 20, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 28
  • 0
  • 1,492

  High Five

  June 20, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 27
  • 0
  • 831

  Snow White

  June 20, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 6
  • 0
  • 231

  Get Curious

  June 07, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

  • 3
  • 0
  • 209

  FFFFFF

  June 07, 2019

  • Save

  Dave Battjes Dave Battjes

Loading more…