Joe Padilla
Joe Padilla

An artist at his core thrown into a world of User Experience and Interaction Design. I collect Apps, peruse APIs and lose myself in art and music.

 1. 1f126ec4 09b9 4795 8e30 3a7a9fdbdf09 Joe Padilla

 2. 1f126ec4 09b9 4795 8e30 3a7a9fdbdf09 Joe Padilla

 3. 1f126ec4 09b9 4795 8e30 3a7a9fdbdf09 Joe Padilla

 4. 1f126ec4 09b9 4795 8e30 3a7a9fdbdf09 Joe Padilla

 5. 1f126ec4 09b9 4795 8e30 3a7a9fdbdf09 Joe Padilla

 6. 1f126ec4 09b9 4795 8e30 3a7a9fdbdf09 Joe Padilla

 7. 1f126ec4 09b9 4795 8e30 3a7a9fdbdf09 Joe Padilla

 8. 1f126ec4 09b9 4795 8e30 3a7a9fdbdf09 Joe Padilla

 9. 1f126ec4 09b9 4795 8e30 3a7a9fdbdf09 Joe Padilla

 10. 1f126ec4 09b9 4795 8e30 3a7a9fdbdf09 Joe Padilla

 11. 1f126ec4 09b9 4795 8e30 3a7a9fdbdf09 Joe Padilla

 12. 1f126ec4 09b9 4795 8e30 3a7a9fdbdf09 Joe Padilla

Loading more…