• 14
  • 2
  • 192

  Review Concept

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 12
  • 0
  • 109

  Headphone Finder

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 14
  • 1
  • 201

  Tech Finder

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 15
  • 0
  • 134

  Card Animation

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 17
  • 1
  • 152

  Product Cards

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 14
  • 0
  • 283

  tvOS app

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 16
  • 1
  • 232

  tvOS Interface

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 24
  • 0
  • 209

  Visual Stories

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 20
  • 0
  • 1,320

  Sign up

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 22
  • 0
  • 324

  Natural Video Scaling

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 21
  • 2
  • 384

  Product Finder

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 21
  • 2
  • 537

  CNET iOS App Redesign - News and article

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 6
  • 2
  • 257

  Artist Portfolio Mobile Site

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 9
  • 0
  • 270

  Artist Portfolio Homepage

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 7
  • 0
  • 231

  Artist Portfolio Redo

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 15
  • 2
  • 345

  Smart Home Device Matcher

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 23
  • 0
  • 514

  Card Transition

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 11
  • 1
  • 366

  Gift Finder - CNET iOS App Feature

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 13
  • 0
  • 149

  No Ragrets

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 17
  • 0
  • 560

  Under Construction

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 19
  • 0
  • 239

  Vixen Vodka Bottle

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 17
  • 0
  • 357

  CNET Home

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 17
  • 0
  • 358

  CNET News

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

  • 14
  • 0
  • 445

  Poshmark Material Design

  • Save

  Shanae Mairs Shanae Mairs

Loading more…