• 17
  • 0
  • 1,389

  UI

  July 02, 2019

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 16
  • 0
  • 531

  Chat bot

  July 02, 2019

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 6
  • 0
  • 240

  Pattern

  July 01, 2019

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 13
  • 0
  • 285

  Exchange

  July 01, 2019

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 8
  • 0
  • 286

  Flomni

  July 01, 2019

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 15
  • 0
  • 604

  Flomni

  July 01, 2019

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 15
  • 2
  • 357

  Flomni

  July 01, 2019

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 10
  • 1
  • 70

  Zitrunn

  March 14, 2019

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 9
  • 1
  • 129

  Wallet

  March 14, 2019

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 7
  • 0
  • 65

  Posters

  March 14, 2019

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 12
  • 0
  • 84

  Zitrunn

  February 07, 2019

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 9
  • 0
  • 151

  Groupon Rubric Design

  February 07, 2019

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 13
  • 0
  • 286

  Pricing

  February 07, 2019

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 14
  • 0
  • 135

  Tracker App Design Logo

  November 14, 2018

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 14
  • 0
  • 111

  Tracker App Interface Design

  November 14, 2018

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 18
  • 0
  • 104

  Promo Video And Character

  November 13, 2018

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 12
  • 0
  • 85

  Promo Video And Character

  November 13, 2018

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 14
  • 1
  • 280

  Product Keynote For Investors

  November 13, 2018

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 15
  • 0
  • 102

  The Character For Uboro

  November 13, 2018

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 13
  • 0
  • 79

  Poster

  November 13, 2018

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 18
  • 0
  • 113

  Uboro Poster

  November 12, 2018

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 18
  • 0
  • 383

  Onboard For New Users

  November 12, 2018

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 20
  • 0
  • 201

  Mobile App Design

  November 12, 2018

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

  • 14
  • 0
  • 122

  Main Site For Uboro

  November 12, 2018

  • Save

  Sergey Borovikov Sergey Borovikov

Loading more…