• 5
  • 0
  • 16

  Brand Identity for „Gillbacher Agrar GmbH“

  May 31, 2019

  • Save

  Zeljko Cavara Zeljko Cavara

  • 13
  • 0
  • 80

  Logo – KLOCKHAUS Dekorationen

  May 27, 2019

  • Save

  Zeljko Cavara Zeljko Cavara

 1. Zeljko Cavara Zeljko Cavara

  • 10
  • 1
  • 50

  Time for Lettering ✍️

  May 22, 2019

  • Save

  Zeljko Cavara Zeljko Cavara

 2. Zeljko Cavara Zeljko Cavara

  • 3
  • 0
  • 37

  New Corporate Design Case - TECTA Deutschland GmbH

  January 23, 2019

  • Save

  Zeljko Cavara Zeljko Cavara

  • 15
  • 0
  • 184

  Corporate Identity - TECTA Deutschland GmbH

  January 22, 2019

  • Save

  Zeljko Cavara Zeljko Cavara

  • 5
  • 0
  • 61

  Tecta Corporate Identity

  January 21, 2019

  • Save

  Zeljko Cavara Zeljko Cavara

  • 15
  • 0
  • 84

  Gillbacher Agrar Gmbh

  June 29, 2018

  • Save

  Zeljko Cavara Zeljko Cavara

  • 12
  • 0
  • 124

  Yum Fucking Delicious

  August 29, 2017

  • Save

  Zeljko Cavara Zeljko Cavara

  • 9
  • 0
  • 84

  Lettering S Detail

  June 24, 2017

  • Save

  Zeljko Cavara Zeljko Cavara

  • 16
  • 0
  • 176

  One – Ultra Wide Marker

  June 23, 2017

  • Save

  Zeljko Cavara Zeljko Cavara

  • 22
  • 2
  • 368

  Love

  June 22, 2017

  • Save

  Zeljko Cavara Zeljko Cavara

Loading more…