• 4
  • 0
  • 70

  Stationary for Penshop

  April 14, 2019

  • Save

  Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 7
  • 1
  • 99

  French restaurant magazine

  April 12, 2019

  • Save

  Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 6
  • 0
  • 110

  Visual Identity for Penshop

  April 11, 2019

  • Save

  Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 10
  • 0
  • 158

  Brasserie editorial

  April 10, 2019

  • Save

  Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 16
  • 0
  • 276

  Visual Identity Piece - Torres De Praga

  August 30, 2018

  • Save

  Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 25
  • 1
  • 487

  Logo Collection Torres De Praga

  August 29, 2018

  • Save

  Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

 1. Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 21
  • 0
  • 154

  Geometrical typeface

  August 10, 2018

  • Save

  Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

 2. Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

 3. Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

 4. Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 14
  • 0
  • 301

  Chambre magazine template

  February 20, 2018

  • Save

  Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 15
  • 2
  • 134

  Blacktag typeface

  February 13, 2018

  • Save

  Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 21
  • 0
  • 764

  Law Agency Brand Identity

  February 08, 2018

  • Save

  Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 19
  • 1
  • 598

  Law Agency Brand Identity

  February 07, 2018

  • Save

  Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 18
  • 0
  • 471

  Law Agency Brand Identity

  February 06, 2018

  • Save

  Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 28
  • 0
  • 511

  Chambre magazine template

  December 19, 2017

  • Save

  Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 13
  • 1
  • 264

  Fruttimo x Czechdesign

  December 19, 2017

  • Save

  Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

 5. Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 13
  • 0
  • 196

  Blcktg typeface

  April 18, 2017

  • Save

  Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 15
  • 1
  • 376

  Jewelry identity

  April 13, 2017

  • Save

  Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 12
  • 0
  • 135

  Blcktg typeface

  April 13, 2017

  • Save

  Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 22
  • 0
  • 785

  FinDox visual identity

  April 12, 2017

  • Save

  Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

  • 22
  • 0
  • 437

  #blcktg business cards

  April 11, 2017

  • Save

  Blacktag Blacktag Team Yana Gurskaya Yana Gurskaya

Loading more…