Transport ticket - passenger category selection

Projekt redizajnu hotový! Tesne pred koncom roka sa mi podarilo dokončiť projekt redizajnu užívateľského rozhrania digitálnych označovačov cestovných lístkov, ktoré môžete využívať pri cestovaní v MHD v Bratislave. Projekt som zazdieľal s Dopravným podnikom Bratislava, ktorý oň už pred časom prejavil záujem. Teší ma to, pretože ak moje redizajny môžu pomôcť zlepšiť použiteľnosť týchto digitálnych zariadení, zlepší sa tým aj úroveň a celkový komfort cestovania verejnou dopravou v Bratislave. Uvidíme, ako to dopadne. ;)
Vy si môžete pozrieť prvú časť hotového projektu redizajnu na mojom webe - nájdete ju tu: http://bit.ly/projekt-redizajn.
Prvá časť je o chýbajúcich cenách cestovných lístkov v označovačoch a riešení, ako ich zobrazovať správne a zrozumiteľne. Finálny dizajn vidíte v poste vyššie, môj prístup k jeho vytvoreniu nájdete v články na mojom
Vedeli by ste určiť, do ktorej kategórie cestujúceho spadáte?
ENG:
Just before the end of the year, I managed to finish the project of redesigning the user interface of digital ticket markers, which you can use when traveling in public transport in Bratislava. I shared the project with the Dopravny podnik Bratislava, main transport company in Bratislava, which had shown interest in it some time ago. I am pleased, because if my redesigners can help improve the usability of these digital devices, it will also improve the level and comfort of public transport in Bratislava. We will see how it ends. ;)
You can see the first part of the finished redesign project on my website - link: http://bit.ly/projekt-redizajn
The first part is about missing ticket prices in the UI and how to display them correctly and clearly.
Could you identify which passenger category you belong to?

More by Tomáš Štolc

View profile