IKEA Store app homescreen redesign

Ikea Store aplikáciu som v poslednom čase využíval dosť často, keďže sme tento rok realizovali dve prerábky bytu. Umožňuje napríklad vytvárať nákupné zoznamy výrobkov a pomenovať ich podľa miestností v byte (alebo akokoľvek inak). Keď ste v appke prihlásení, máte nákupné zoznamy zosynchronizované naprieč účtom, čiže môžete do nich pridávať (alebo z nich odoberať) výrobky na PC aj v appke a vaše nákupné zoznamy budú vždy aktuálne.
Skvelá je aj možnosť uloženia svojej Ikea Family karty, pretože ju máte stále pri sebe aj keď vlastne nie 😎.
Aplikácia Ikea Store je rýchla a svižná, zaslúžila by si však modernejší dizajn (v porovnaní s aktuálnym). Preto som naštartoval Adobe PS a spravil návrh redizajnu homescreen. Vychádzal som zo základných UI princípov užívateľských rozhraní, ktoré sú dnes trendom v aplikáciách - jednoduchý a čistý dizajn, výrazné písmo, jemné gradienty (ale rozumne!), jemné tiene, zaoblenie rohov a podobne. Je pre vás môj návrh zrozumiteľný? Aké máte skúsenosti s používaním appky Ikea Store?
ENG:
I have been using the Ikea Store application quite often lately, since we realized two flat remodeling this year. For example, it allows you to create shopping lists of products and name them by room in the apartment (or in any other way). When you are signed in to the app, your shopping lists are synchronized across your account, so you can add (or remove) them to your app and PC, and your shopping lists will always be up to date.
It's also great to store your Ikea Family card, because you still have it with you when you don't.
The Ikea Store app is fast and agile, but it deserves a more modern design. That's why I started Adobe PS and made a redesign of the homescreen. I started from the basic UI principles of user interfaces, which today are a trend in applications - simple and clear design, bold typeface, fine gradients (but reasonably!), Subtle shadows, corner rounding and the like. Is my suggestion clear to you? What is your experience using the Ikea Store app?

Posted on Nov 21, 2019

More by Tomáš Štolc

View profile