Inktober - Day #15 - Weak.

© Alexei Vella
Press Z to ZOOM!

More by Alexei Vella

View profile