1. Series Eight Team Leo Erez

 2. Series Eight Team Mateusz Urbańczyk

 3. Series Eight Team Laszlo Polgar Pro

 4. Series Eight Team

 5. Series Eight Team

 6. Series Eight Team Francesca Vassiliades

 7. Series Eight Team Francesca Vassiliades

 8. Series Eight Team Monika Pola Pro

 9. Series Eight Team

 10. Series Eight Team

 11. Series Eight Team Mario Vassiliades Pro

 12. Series Eight Team

 13. Series Eight Team Laszlo Polgar Pro

 14. Series Eight Team Monika Pola Pro

 15. Series Eight Team

 16. Series Eight Team

 17. Series Eight Team Mario Vassiliades Pro

 18. Series Eight Team Francesca Vassiliades

 19. Series Eight Team Mario Vassiliades Pro

 20. Series Eight Team Francesca Vassiliades

 21. Series Eight Team Mario Vassiliades Pro

 22. Series Eight Team Francesca Vassiliades

 23. Series Eight Team

 24. Series Eight Team Adomas Aleno

Loading more…