Sime Basioli Sime Basioli Croatia

I'm a multidisciplinary designer and photographer from Zadar, Croatia where i run SIKIRA, a small design studio.
Pro More
  • 4
  • 1
  • 168

  Monolit

  July 01, 2019

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 5
  • 0
  • 261

  Knife

  June 29, 2019

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 17
  • 2
  • 602

  MONOLIT

  June 28, 2019

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 7
  • 0
  • 384

  PMS Calendar

  June 27, 2019

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 11
  • 0
  • 576

  Monolit brand

  June 26, 2019

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 9
  • 0
  • 357

  Compass icon

  June 21, 2019

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 19
  • 0
  • 2,279

  Reservations calendar

  June 20, 2019

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 12
  • 2
  • 292

  Monolit logo

  June 19, 2019

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 12
  • 0
  • 433

  Sea Mountain

  June 18, 2019

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 13
  • 0
  • 540

  Monolit mark

  June 05, 2019

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 9
  • 0
  • 300

  Binoculars

  August 21, 2018

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 17
  • 0
  • 288

  Backpack color

  August 03, 2018

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 11
  • 0
  • 266

  Signup page redesign

  July 24, 2018

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 11
  • 1
  • 275

  500 page

  June 14, 2018

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 10
  • 0
  • 242

  SUP boards

  June 12, 2018

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 20
  • 0
  • 850

  Sales Selection

  April 24, 2018

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 20
  • 0
  • 652

  Profile screen

  April 11, 2018

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 17
  • 2
  • 343

  Power face

  April 10, 2018

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 23
  • 0
  • 401

  Mobile onboarding

  April 09, 2018

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 19
  • 0
  • 251

  Landing page

  April 05, 2018

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 21
  • 2
  • 293

  App icons

  March 30, 2018

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 29
  • 0
  • 1,597

  Dashboard

  March 28, 2018

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 16
  • 0
  • 319

  SUP BUOYANCY AID

  March 27, 2018

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

  • 24
  • 0
  • 501

  SUP tutorial

  March 26, 2018

  • Save

  Sime Basioli Sime Basioli Pro

Loading more…