• 20
  • 0
  • 118

  MF monogram

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 41
  • 3
  • 332

  Monogram

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 24
  • 0
  • 314

  Youth Vibes Connect

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 20
  • 0
  • 193

  Agency Match

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 40
  • 2
  • 427

  Logoset recap 2018

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 17
  • 0
  • 198

  Logofolio 2108 vol.2 summer/fall edition

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 19
  • 1
  • 275

  Before/after

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 27
  • 0
  • 401

  Youth Innovation Center (YIC)

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 36
  • 0
  • 436

  Content Insights

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 31
  • 2
  • 376

  Soniq Project logo system and brand guidelines

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 40
  • 0
  • 456

  Metallverk

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 39
  • 0
  • 364

  Adaptacije Svod (Arch)

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 32
  • 0
  • 297

  Things Solver

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 41
  • 0
  • 644

  Safety Level 5

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 33
  • 1
  • 301

  Monogramico vol2

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 45
  • 2
  • 846

  Monogramico Vol. 2

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 28
  • 0
  • 409

  Bitcarat

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 41
  • 0
  • 521

  Logofolio 2018/1

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 42
  • 1
  • 433

  Knjiški moljac (bookworm)

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 41
  • 3
  • 527

  C monogram

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 32
  • 1
  • 357

  Nothland studios

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 30
  • 2
  • 260

  FF

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 31
  • 0
  • 237

  HM

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

  • 34
  • 2
  • 335

  Designquarters

  • Save

  Bojan Stefanovic Bojan Stefanovic Pro

Loading more…