Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰

digital designer โ€” current smilegroup โ€” ex braaxe & augmentedacoustics โ€” hetic graduate โ€” synergโ€™hetic alumni โ€” pretty things & beer lover โ€” ๐Ÿ‰
Pro More
  • 82
  • 0
  • 1,993

  Flowerpedia - Application concept

  • Save

  Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Pro

  • 12
  • 2
  • 98

  Artist page interaction - Rico Nasty ๐Ÿ‰

  • Save

  Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Pro

  • 8
  • 0
  • 94

  Cap Vital - Redesign ๐Ÿ‰

  • Save

  Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Pro

  • 10
  • 0
  • 223

  Braaxe - Culture page opening ๐Ÿ‰

  • Save

  Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Pro

  • 20
  • 1
  • 310

  Braaxe - Team page interaction ๐Ÿ‰

  • Save

  Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Pro

  • 23
  • 1
  • 296

  Braaxe - Home to Project page transition ๐Ÿ‰

  • Save

  Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Pro

  • 9
  • 0
  • 115

  N. Tesla - Page animation ๐Ÿ‰

  • Save

  Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Pro

  • 10
  • 0
  • 72

  Photograph Website - Concept ๐Ÿ‰

  • Save

  Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Pro

  • 11
  • 0
  • 108

  Mayder app - Screens ๐Ÿ‰

  • Save

  Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Pro

  • 19
  • 1
  • 307

  Mayder - Branding ๐Ÿ‰

  • Save

  Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Pro

  • 22
  • 0
  • 251

  Makaria - Landing page for a digital death app ๐Ÿ’€

  • Save

  Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Pro

  • 24
  • 0
  • 269

  Augmented Acoustics - Product Design ๐Ÿ‰

  • Save

  Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Pro

  • 17
  • 0
  • 143

  Spirited Away - Card game ๐Ÿ‰

  • Save

  Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Pro

  • 52
  • 4
  • 493

  Hello Dribbble - First shot ๐Ÿ‰

  • Save

  Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Inรจs Suijlen ๐Ÿ‰ Pro

Loading moreโ€ฆ