• 95
  • 5
  • 631

  Lyft / Washington DC

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 217
  • 3
  • 3,867

  Octopus in the House

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 433
  • 8
  • 3,752

  Lyft / Chicago

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 241
  • 2
  • 4,404

  Monkey in Baby Car

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 355
  • 5
  • 3,457

  Lyft / Seattle

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 299
  • 9
  • 3,422

  Lyft / South

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 908
  • 18
  • 13,087

  Lyft / Phone ride

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 649
  • 8
  • 13,257

  Lyft / Plane

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 383
  • 6
  • 8,618

  Lyft / Icon animation

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 436
  • 11
  • 7,453

  Istanbul / Cihangir

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 718
  • 25
  • 11,770

  Alma on her way to the Zoo

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 550
  • 14
  • 10,027

  Arnold with his balloon

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 351
  • 6
  • 9,378

  one leg at a time

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 654
  • 14
  • 13,025

  Marshmallow Bus

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 439
  • 12
  • 6,109

  New York

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 326
  • 8
  • 5,195

  Crab in Town

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 428
  • 6
  • 9,721

  Excavator

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 284
  • 1
  • 7,637

  80s Office

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 405
  • 7
  • 9,883

  Submarine

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 429
  • 11
  • 11,695

  Lyft - Club

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 179
  • 8
  • 8,278

  Gerald's Dance

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 533
  • 16
  • 16,684

  Lyft - Vehicles Pattern

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 506
  • 16
  • 13,789

  Lyft - SUV Construction

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

  • 415
  • 12
  • 9,129

  Lyft - Building

  • Save

  Guillaume Kurkdjian Guillaume Kurkdjian

Loading more…