Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪ Moscow

Experienced product designer and manager. Mobile, Web, Desktop. Hire me: ilya@dolzhenkov.com
More
  • 11
  • 0
  • 66

  Device Packaging

  May 20, 2019

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 12
  • 1
  • 75

  ASG

  May 07, 2019

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 23
  • 0
  • 240

  ASG

  May 07, 2019

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 19
  • 0
  • 185

  ASG

  May 07, 2019

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 14
  • 0
  • 182

  W-I-I-B

  July 16, 2018

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 10
  • 0
  • 181

  Сonceptual icon set

  October 24, 2017

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 14
  • 0
  • 306

  Quantstamp

  October 15, 2017

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 25
  • 1
  • 446

  Crypto-Fund

  October 10, 2017

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 22
  • 0
  • 395

  Search Records Form

  October 10, 2017

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 20
  • 0
  • 1,047

  Timeline - Export Records

  September 29, 2016

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 22
  • 0
  • 441

  Dashcam player

  September 29, 2016

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 20
  • 0
  • 381

  Dashcam player

  September 29, 2016

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 9
  • 0
  • 388

  Dashcam

  September 29, 2016

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 7
  • 0
  • 212

  Dashcam

  September 29, 2016

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 19
  • 0
  • 801

  Connected Home

  August 17, 2016

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 19
  • 0
  • 650

  Connected Home

  August 17, 2016

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 12
  • 1
  • 283

  Overlay calendar

  July 24, 2014

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 18
  • 0
  • 496

  Layout

  February 26, 2013

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 29
  • 3
  • 639

  Web

  July 14, 2012

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 13
  • 0
  • 363

  Web

  October 28, 2011

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 74
  • 3
  • 1,179

  Web

  October 28, 2011

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 29
  • 0
  • 473

  Web

  October 28, 2011

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 51
  • 3
  • 1,778

  Counter

  April 02, 2011

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

  • 29
  • 0
  • 1,065

  Typochat

  March 22, 2011

  • Save

  Ilya Dolzhenkov ✪ Ilya Dolzhenkov ✪

Loading more…