1. طراحی وبسایت مای منتور در حوزه مربیگری گیم design game game design home index landing ui ui design ui ux uiux ux design web web design website xd xd design
  View طراحی وبسایت مای منتور در حوزه مربیگری گیم
  طراحی وبسایت مای منتور در حوزه مربیگری گیم
 2. طراحی وبسایت آموزشی در حوزه برنامه نویسی design home index landing program ui ui design ui ux uiux ux design web web design website xd xd design
  View طراحی وبسایت آموزشی در حوزه برنامه نویسی
  طراحی وبسایت آموزشی در حوزه برنامه نویسی
 3. طراحی وبسایت رایان فاندینگ سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری design home index landing ui ui design ui ux uiux ux design web web design website xd xd design
  View طراحی وبسایت رایان فاندینگ سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری
  طراحی وبسایت رایان فاندینگ سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری
 4. طراحی وبسایت آموزشی آنلاین آموزان design home index landing ui ui design ui ux uiux ux design web web design website xd xd design
  View طراحی وبسایت آموزشی آنلاین آموزان
  طراحی وبسایت آموزشی آنلاین آموزان
 5. وبسایت هوش مصنوعی در حوزه مارگزیدگی پیاده سازی در کشور فرانسه design home index landing main page ui ui design ui ux uiux ux design web web design website xd xd design
  View وبسایت هوش مصنوعی در حوزه مارگزیدگی پیاده سازی در کشور فرانسه
  وبسایت هوش مصنوعی در حوزه مارگزیدگی پیاده سازی در کشور فرانسه
 6. طراحی وبسایت شهرداری کرمانشاه branding city design home index landing ui ui design ui ux uiux ux design web web design website xd xd design
  View طراحی وبسایت شهرداری کرمانشاه
  طراحی وبسایت شهرداری کرمانشاه
 7. طراحی اپلیکیشن آمل من ویژه شهرداری شهرستان آمل app app city app design application design mobile mobile application mobile design ui ui design ui ux uiux ux design xd xd design
  View طراحی اپلیکیشن آمل من ویژه شهرداری شهرستان آمل
  طراحی اپلیکیشن آمل من ویژه شهرداری شهرستان آمل
 8. طراحی وبسایت فروشگاهی به همراه پنل فروشگاه design home index landing shop shopping ui ui design ui ux uiux ux design web web design website xd xd design
  View طراحی وبسایت فروشگاهی به همراه پنل فروشگاه
  طراحی وبسایت فروشگاهی به همراه پنل فروشگاه
 9. طراحی وبسایت پدیده ساحل شماران بندر در حوزه صادرات و واردات design home index landing ui ui design ui ux uiux ux design web web design website xd xd design
  View طراحی وبسایت پدیده ساحل شماران بندر در حوزه صادرات و واردات
  طراحی وبسایت پدیده ساحل شماران بندر در حوزه صادرات و واردات
 10. وبسایت املاک -خرید و فروش و اجاره ملک با قابلیت جستجو در لوکیشن design desktop home index location map real state ui ui design ui ux uiux ux design web web design website xd xd design
  View وبسایت املاک -خرید و فروش و اجاره ملک با قابلیت جستجو در لوکیشن
  وبسایت املاک -خرید و فروش و اجاره ملک با قابلیت جستجو در لوکیشن
 11. طراحی وبسایت پرشین وی در حوزه بازاریابی شبکه ای و فروش اینترنتی design home index landing ui ui design ui ux uiux ux design web web design website xd xd design
  View طراحی وبسایت پرشین وی در حوزه بازاریابی شبکه ای و فروش اینترنتی
  طراحی وبسایت پرشین وی در حوزه بازاریابی شبکه ای و فروش اینترنتی
 12. طراحی وبسایت مرکز پاتالوژی ورزشی SPC design home index landing sport ui ui design ui ux uiux ux design web web design website xd xd design
  View طراحی وبسایت مرکز پاتالوژی ورزشی SPC
  طراحی وبسایت مرکز پاتالوژی ورزشی SPC
 13. طراحی داشبورد پروژه رصد سازمانی کارکنان توسط هوش مصنوعی admin admin pannel dashboard design home index landing pannel ui ui design ui ux uiux ux design web website xd xd design
  View طراحی داشبورد پروژه رصد سازمانی کارکنان توسط هوش مصنوعی
  طراحی داشبورد پروژه رصد سازمانی کارکنان توسط هوش مصنوعی
 14. طراحی اپلیکیشن موبایل شرکت داربستان app application design mobile mobile design mobile ui ui ui design ui ux uiux ux design xd xd design
  View طراحی اپلیکیشن موبایل شرکت داربستان
  طراحی اپلیکیشن موبایل شرکت داربستان
 15. *طراحی اپلیکیشن وستو *شبکه اجتماعی شرکت در روسیه app application design mobile mobile design mobile ui social social media ui ui design ui ux uiux ux design xd xd design
  View *طراحی اپلیکیشن وستو *شبکه اجتماعی شرکت در روسیه
  *طراحی اپلیکیشن وستو *شبکه اجتماعی شرکت در روسیه
 16. طراحی وبسایت رایبد در حوزه آموزش ویژه مدارس،والدین و معلمین design home index landing raibod ui ui design ui ux uiux ux design web web design website xd xd design
  View طراحی وبسایت رایبد در حوزه آموزش ویژه مدارس،والدین و معلمین
  طراحی وبسایت رایبد در حوزه آموزش ویژه مدارس،والدین و معلمین
 17. طراحی اپلیکیشن رایبد در حوزه آموزش ویژه مدارس،والدین و معلمین app app design application design mobile mobile design ui ui design ui ux uiux ux design xd xd design
  View طراحی اپلیکیشن رایبد در حوزه آموزش ویژه مدارس،والدین و معلمین
  طراحی اپلیکیشن رایبد در حوزه آموزش ویژه مدارس،والدین و معلمین
 18. طراحی وبسایت اکین در حوزه دونیت design home index landing ui ui design ui ux uiux ux design web website xd xd design
  View طراحی وبسایت اکین در حوزه دونیت
  طراحی وبسایت اکین در حوزه دونیت
 19. طراحی وبسایت فروشگاهی پلتفرم سایتیا branding design home index landing shop shopping shopping website ui ui design ui ux uiux ux design web website xd xd design
  View طراحی وبسایت فروشگاهی پلتفرم سایتیا
  طراحی وبسایت فروشگاهی پلتفرم سایتیا
 20. طراحی وبسایت آب و برق کیش design desktop index landing landing page page ui ui design ui ux uiux ux design web website xd xd design
  View طراحی وبسایت آب و برق کیش
  طراحی وبسایت آب و برق کیش
 21. اپلیکیشن آموزش زبان در منطقه سیدنی استرالیا app application branding design mobile mobile design mobile ui ui ui design ui ux uiux ux design web website xd xd design
  View اپلیکیشن آموزش زبان در منطقه سیدنی استرالیا
  اپلیکیشن آموزش زبان در منطقه سیدنی استرالیا
 22. وبسایت مادوتا در حوزه خدمات مشاوره و ماساژ با قابلیت رزرو آنلاین design landing madota sport ui ui design ui ux uiux ux design web web design website xd xd design
  View وبسایت مادوتا در حوزه خدمات مشاوره و ماساژ با قابلیت رزرو آنلاین
  وبسایت مادوتا در حوزه خدمات مشاوره و ماساژ با قابلیت رزرو آنلاین
 23. اپلیکیشن سفارش گیر ویژه کسب و کارهای اینترنتی جهت مدیریت سفارشات app application branding design logo mobile mobile design sefareshgir ui ui design ui ux uiux ux design xd xd design
  View اپلیکیشن سفارش گیر ویژه کسب و کارهای اینترنتی جهت مدیریت سفارشات
  اپلیکیشن سفارش گیر ویژه کسب و کارهای اینترنتی جهت مدیریت سفارشات
 24. طراحی اپلیکیشن ویلالند در حوزه خرید و فروش و اجاره ملک design ui ui design ui ux uiux ux design xd xd design
  View طراحی اپلیکیشن ویلالند در حوزه خرید و فروش و اجاره ملک
  طراحی اپلیکیشن ویلالند در حوزه خرید و فروش و اجاره ملک
Loading more…

Available for new projects

Work with me
daria tech