• 7
  • 0
  • 20

  2018

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 11
  • 0
  • 38

  Brian Shackel

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 15
  • 0
  • 50

  Don Norman

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 9
  • 2
  • 77

  VisitJapan Mobile UI

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 15
  • 0
  • 96

  VisitJapan UI My page

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 17
  • 0
  • 182

  VisitJapan UI Login page

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 13
  • 0
  • 62

  Satonao

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 13
  • 0
  • 132

  Logo Platina

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 11
  • 0
  • 116

  Typography Rintaro

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 16
  • 0
  • 120

  Cpi Evangelistcard

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 44
  • 0
  • 591

  S Logo Idea

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 6
  • 0
  • 83

  Cpi20th Box

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 4
  • 0
  • 74

  Cpi20th Box

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 2
  • 0
  • 76

  Kwc 30th

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 1
  • 0
  • 75

  Jimdo Pages2016 Artwork

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 2
  • 0
  • 82

  Japanese Mama

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 2
  • 0
  • 56

  Wedding Reception Poster

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 3
  • 2
  • 58

  cpi20th anniversary

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 2
  • 0
  • 71

  Laforet Logo

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

  • 3
  • 0
  • 89

  Pelican Logo

  • Save

  Yusuke Takami Yusuke Takami

Loading more…