• 3
  • 0
  • 182

  untitled

  July 16, 2019

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 17
  • 0
  • 948

  Healthy Planet

  June 12, 2019

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 15
  • 0
  • 291

  Bubbly

  May 24, 2019

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 12
  • 0
  • 238

  Bubbly family

  May 03, 2019

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 5
  • 0
  • 104

  Bubbly

  May 02, 2019

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 12
  • 0
  • 143

  VegiYum

  March 03, 2019

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 5
  • 0
  • 87

  VegiYum

  February 27, 2019

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 7
  • 0
  • 103

  VegiYum

  February 24, 2019

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 12
  • 2
  • 203

  StyleBit prototype

  January 03, 2019

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 17
  • 2
  • 229

  StyleBit prototype

  January 02, 2019

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 10
  • 0
  • 126

  Bubbly-4

  November 22, 2018

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 14
  • 0
  • 207

  Bubbly-3

  November 21, 2018

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 14
  • 0
  • 173

  ARC

  November 21, 2018

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 16
  • 0
  • 163

  DMAE UI Design Campaign

  November 18, 2018

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 24
  • 0
  • 649

  User Profile Prototype

  November 16, 2018

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 17
  • 0
  • 214

  TW-prototype

  November 15, 2018

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 16
  • 0
  • 184

  DMAE UI Design Campaign

  November 07, 2018

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 12
  • 0
  • 72

  DMAE UI Design Campaign

  November 06, 2018

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 14
  • 0
  • 198

  Poster 1

  April 25, 2018

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 20
  • 0
  • 247

  Look!

  April 09, 2018

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 17
  • 0
  • 165

  Bubbly-1

  April 08, 2018

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 20
  • 0
  • 150

  T-A

  April 06, 2018

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 15
  • 0
  • 96

  Spadan-vol3

  April 04, 2018

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

  • 21
  • 0
  • 127

  Spadan-vol2

  March 26, 2018

  • Save

  Sahar Rahimi Sahar Rahimi

Loading more…