• 17
  • 0
  • 1,218

  Water dashboard - Graph

  • Save

  David Minty David Minty

  • 12
  • 0
  • 345

  Info widget

  • Save

  David Minty David Minty

  • 20
  • 0
  • 994

  Water dashboard

  • Save

  David Minty David Minty

  • 19
  • 0
  • 829

  Water dashboard

  • Save

  David Minty David Minty

  • 31
  • 1
  • 1,997

  Micro interaction - Mobile app

  • Save

  David Minty David Minty

  • 36
  • 1
  • 1,810

  Purple UI - OSX log-in

  • Save

  David Minty David Minty

  • 114
  • 5
  • 5,060

  Upload UI

  • Save

  David Minty David Minty

  • 67
  • 5
  • 2,416

  Dark UI - Data Dashboard

  • Save

  David Minty David Minty

  • 156
  • 4
  • 4,774

  Map Directions UI

  • Save

  David Minty David Minty

  • 43
  • 2
  • 2,671

  Flat UI kit - Full Set

  • Save

  David Minty David Minty

  • 39
  • 2
  • 3,757

  Free PSD: Flat UI Kit

  • Save

  David Minty David Minty

  • 321
  • 46
  • 30,532

  Free PSD: Ui Kit

  • Save

  David Minty David Minty

  • 88
  • 6
  • 5,057

  Game Store - Product page

  • Save

  David Minty David Minty

  • 101
  • 5
  • 5,750

  Game Store - Landing page

  • Save

  David Minty David Minty

  • 64
  • 4
  • 1,396

  Buzzdial - Android App Icon

  • Save

  David Minty David Minty

  • 58
  • 13
  • 2,438

  Ophir - Landscape Breakdown

  • Save

  David Minty David Minty

  • 66
  • 23
  • 3,177

  Landscape with Animated River

  • Save

  David Minty David Minty

Loading more…