ZeitGeist Nhà Bè thuộc địa phận 2 của xã Phước Kiểng – Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè. diện tích lên đến 349,36 ha

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Member since Jan 2021

0 followers 0 following