Lane Yu
/ Activity

 1. 22 Nov Pro
  Lane Yu
  Added Adam Quest to the Illustration list.
 2. 22 Nov Pro
  Lane Yu
  Followed Adam Quest.
 3. 17 Nov Pro
  Lane Yu
  Added PLATFORM to the agency list.
 4. 11 Nov Pro
  Lane Yu
  Followed Slava Kim.
 5. 3 Nov Pro
  Lane Yu
  Added Mella Rosa to the Illustration list.
 6. 3 Nov Pro
  Lane Yu
  Followed Mella Rosa.
 7. 10 Oct Pro
  Lane Yu
  Added Zach Roszczewski to the icon design list.
 8. 30 Sep Pro
  Lane Yu
  Followed MetaLab.
 9. 29 Sep Pro
  Lane Yu
  Followed Framer.