Tôi là Vũ Lê Phương Linh CEO của kynangketoan Nơi kết nối, sẻ chia tất cả những vấn đề về kiến thức kế toán, kinh nghiệm học kế toán và những phân tích chuyên sâu, chân thật nhất về các địa chỉ đào tạo kế toán hiện hay! #vulephuonglinh #kynangketoan
Địa chỉ: N07b1 thành thái, dịch vọng hậu, Thành Phố Hà Nội
Website: kynangketoan.vn
facebook.com/phuonglinh050714
kickstarter.com/profile/vulephuonglinh/about
instagram.com/phuonglingceo
linkedin.com/in/vulephuonglinh
pinterest.com/phuonglingceo
vulephuonglinh.tumblr.com
flickr.com/people/192322795@N06
goodreads.com/vulephuonglinh
vi.gravatar.com/vulephuonglinh
about.me/vulephuonglinh
vulephuonglinh.wordpress.com
soundcloud.com/vulephuonglinh
angel.co/u/vu-le-phuong-linh
behance.net/vlphnglinh

N07b1 thành thái, dịch vọng hậu, Thành Phố Hà Nội

Member since Mar 2021

0 followers 0 following