Chơi sáo trúc từ năm 2016 đến nay, thích viết cảm âm sáo trúc và mang đi chia sẻ. Quan điểm cá nhân là: "Không cẩu thả với những gì mình chia sẻ".

Số 30 Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội

Member since Jun 2021

0 followers 0 following