Trần Ngọc Để hiện tại đang là CEO - Founder của Quý Nam - công ty chuyên gửi hàng hóa đi quốc tế và mua hộ hàng nước ngoài ship về Việt Nam.
Liên hệ: 0903390089
pinterest.com/tranngocdequynam
tranngocdequynam.tumblr.com
twitter.com/ngocdequynam
flickr.com/people/tranngocdequynam
deviantart.com/tranngocdequynam
youtube.com/channel/UCZhUJuu-c9aUDXSZdaZcSxA/about

34 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Member since Nov 2021

0 followers 0 following