Xuất khẩu lao động TQC là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm tại Việt Nam và Nhật Bản. Giáo dục, phái cử thực tập sinh, kỹ sư sang Nhật làm việc. Việc làm tại Nhật. Xuất khẩu lao động tại NB. Đào tạo tiếng Nhật. Oden kỹ năng làm việc NB.
Địa chỉ: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Hastag: #tqchr #xkld #xuatkhaulaodong
SĐT: 0936588228
Website:
tqchr.com.vn
producthunt.com/@tqchr
pinterest.com/tqchrcomvn
behance.net/tqchr

getpocket.com/my-list/tags/tqchr

vimeo.com/tqchr
fr.quora.com/profile/Xu%E1%BA%A5t-Kh%E1%BA%A9u-Lao-%C4%90%E1%BB%99ng-TQC

106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Member since Jun 2021

0 followers 0 following