The Ambi Central với vị trí nằm trên trục chính DT741 tâm điểm kết nối giao thông khu vực, hứa sẽ sẽ là bàn đạp phát triển
hạ tầng – kinh tế khu vực Bù Gia Mập, Bình Phước.
Tel:0939668811
Website: theambicentral.vn
#theambicentral theambicentralbinhphuoc

323-325 Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, TP. HCM

Member since Jun 2022

0 followers 0 following