Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ.
Website : thangvi.com

thangvi.com
diigo.com/item/note/8mvzb/sq1y?k=4c6fdefb7367eeabe3136f9fc1ba729e
ello.co/thangvicom
facer.io/u/thangvicom
trello.com/thangvicom
godotengine.org/qa/user/thangvicom
pinterest.com/comthangvi/_saved
tumblr.com/blog/thangvicom
soundcloud.com/user-362913486-956983
en.gravatar.com/thangvicom
plurk.com/thangvicom
behance.net/thngviblog

Member since Aug 2021

0 followers 0 following