TGH Media là công ty tư vấn chiến lược và triển khai dịch vụ Digital Marketing tổng thể, xây dựng hệ thống brand doanh nghiệp trên internet nhằm mục đích tiếp cận khách hàng tiềm năng của bạn nhanh nhất.
Cùng với chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của đội ngũ đã triển khai hơn 1000 dự án vừa và nhỏ rất thành công. Chúng tôi hướng đến mục tiêu dẫn đầu trong việc tạo ra và thực hiện các giải pháp Digital Marketing tổng thể toàn diện, cung cấp các giải pháp về Marketing cho những doanh nghiệp SMEs.
SĐT: 0989813195
Email:Tghmedia.com@gmail.com
Website: tghmedia.com
#tghmedia ; #dichvumarketingtgh

Hồ Chí Minh

Member since Jun 2021

0 followers 0 following