Cung cấp giải pháp quản trị cho các hoạt động bên trong doanh nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh dựa trên báo cáo quản trị, thu xếp nguồn vốn, tư vấn tái cấu trúc, tư vấn chiến lược, tư vấn pháp lý... và huấn luyện chuyển giao nhân sự thực chiến cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Sản xuất – Thương mại dịch vụ - Xây dựng tại Việt Nam #taca
Tầng 2 toà A Chelsea Residences, số 48 Trần Kim Xuyến, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Phone: 0982518586
taca.com.vn
facebook.com/tacaphantichkinhdoanh
tacacomvn.blogspot.com/2022/04/cung-cap-giai-phap-quan-tri-cho-cac.html
linkedin.com/in/taca
youtube.com/channel/UCiL5KYiGkFhd1KB-zr82tIw/about
pinterest.com/tacacomvn
tacacomvn.tumblr.com
500px.com/p/tacacomvn
goodreads.com/taca
dribbble.com/tacacomvn/about
angel.co/u/taca-business-consulting
tacacomvn.wordpress.com
en.gravatar.com/tacacomvn
myspace.com/tacacomvn

Tầng 2 toà A Chelsea Residences, số 48 Trần Kim Xuyến, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Member since Apr 2022

0 followers 0 following