1. Norde Team Anton Skvortsov

 2. Frame.io Team Jakub Antalík

 3. Cub Studio Team Fraser Davidson Pro

 4. Netguru Team Michal Parulski Pro

 5. ueno. Team Romain Briaux Pro

 6. Cub Studio Team Fraser Davidson Pro

 7. ueno. Team Romain Briaux Pro

 8. Norde Team Leo Natsume

 9. Sochnik Team Zhenya Rynzhuk Pro

 10. Slack Team Nick Slater Pro

 11. Norde Team Nicola Baldo Pro

 12. UI8 Team

Loading more…