Monday, November 19 Tuesday, November 20 Wednesday, November 21

 1. Ryan Putnam Ryan Putnam Pro

 2. green chameleon green chameleon Team Nathan Riley Nathan Riley Pro

 3. Mike | Creative Mints Mike | Creative Mints Pro

 4. Unfold Unfold Team Eddie Lobanovskiy Eddie Lobanovskiy Pro

 5. Claudio Guglieri Claudio Guglieri Pro

 6. Queble Queble Team Jenson Z. Jenson Z.

 7. MUTI MUTI Pro

 8. InVision InVision Team Joshua Oluwagbemiga Joshua Oluwagbemiga Pro

 9. Michael Korwin Michael Korwin Pro

 10. Ramotion Ramotion Team Gabe Becker Gabe Becker Pro

 11. Svitlana Dudarenko Svitlana Dudarenko

 12. Zhenya Rynzhuk Zhenya Rynzhuk Pro

 13. Fireart Studio Fireart Studio Team Valeria Rimkevich Valeria Rimkevich

 14. Steve Wolf Steve Wolf Pro

 15. UI8 UI8 Team Anton Tkachev Anton Tkachev Pro

 16. Leo Natsume Leo Natsume

 17. NICE 100 NICE 100 Team Mark Maynard Mark Maynard Pro

 18. UI8 UI8 Team Left Aligned Left Aligned Pro

 19. One Pixel One Pixel Team Albee Shen Albee Shen

 20. Kit8 Kit8 Team Anton Fritsler (kit8) Anton Fritsler (kit8) Pro

 21. Uber Uber Team Uber Design Uber Design Pro

 22. B&B B&B Team Fiasco Fiasco Pro

 23. Swiggy Swiggy Team Saptarshi Prakash Saptarshi Prakash Pro

 24. Hiwow Hiwow Team Olga Zalite Olga Zalite Pro

Loading more…