Sunday, October 28 Monday, October 29 Tuesday, October 30

 1. Unfold Unfold Team Eddie Lobanovskiy Eddie Lobanovskiy Pro

 2. green chameleon green chameleon Team Nathan Riley Nathan Riley Pro

 3. Jay Fletcher Jay Fletcher Pro

 4. Cuberto Cuberto Team

 5. Sochnik Sochnik Team Zhenya Rynzhuk Zhenya Rynzhuk Pro

 6. Ramotion Ramotion Team

 7. Steve Wolf Steve Wolf Pro

 8. DAN Gartman DAN Gartman

 9. Heartbeat Agency Heartbeat Agency Team Stan Yakusevich 💥 Stan Yakusevich 💥 Pro

 10. green chameleon green chameleon Team 𝔅𝔢𝔰𝔱𝔖𝔢𝔯𝔳𝔢𝔡𝔅𝔬𝔩𝔡 𝔅𝔢𝔰𝔱𝔖𝔢𝔯𝔳𝔢𝔡𝔅𝔬𝔩𝔡 Pro

 11. Gleb Kuznetsov✈ Gleb Kuznetsov✈ Pro

 12. Gleb Kuznetsov✈ Gleb Kuznetsov✈ Pro

 13. UI8 UI8 Team Lina Bo Lina Bo

 14. RaDesign RaDesign Team Jay-z Jay-z

 15. Break Maiden Break Maiden Team Kenny Coil Kenny Coil Pro

 16. RaDesign RaDesign Team shanzei shanzei

 17. UI8 UI8 Team Anton Tkachev Anton Tkachev Pro

 18. MUTI MUTI Pro

 19. Heartbeat Agency Heartbeat Agency Team Vladimir Gruev Vladimir Gruev Pro

 20. Revølve Revølve Team Andrew Baygulov Andrew Baygulov Pro

 21. Cuberto Cuberto Team

 22. Netguru Netguru Team Jarosław Ceborski Jarosław Ceborski

 23. RaDesign RaDesign Team Rwds Rwds Pro

 24. Anna Hurley Anna Hurley

Loading more…