Sunday, August 26 Monday, August 27 Tuesday, August 28

 1. FΛNTΛSY FΛNTΛSY Team Vlad Gorbunov Vlad Gorbunov Pro

 2. Sochnik Sochnik Team Zhenya Rynzhuk Zhenya Rynzhuk Pro

 3. Jay Fletcher Jay Fletcher Pro

 4. Burnt Toast Creative Burnt Toast Creative Pro

 5. green chameleon green chameleon Team 𝔅𝔢𝔰𝔱𝔖𝔢𝔯𝔳𝔢𝔡𝔅𝔬𝔩𝔡 𝔅𝔢𝔰𝔱𝔖𝔢𝔯𝔳𝔢𝔡𝔅𝔬𝔩𝔡 Pro

 6. Burnt Toast Creative Burnt Toast Creative Pro

 7. Forefathers Forefathers Team Emir Ayouni Emir Ayouni Pro

 8. Cuberto Cuberto Team

 9. Justin Mezzell Justin Mezzell Pro

 10. MUTI MUTI Pro

 11. Studio VØR Studio VØR Team Zak Steele-Eklund Zak Steele-Eklund

 12. Revølve Revølve Team Andrew Baygulov Andrew Baygulov Pro

 13. Ramotion Ramotion Team

 14. Unfold Unfold Team Eddie Lobanovskiy Eddie Lobanovskiy Pro

 15. Panda Panda Team Kerwin1840 Kerwin1840

 16. DKNG DKNG Pro

 17. Unfold Unfold Team Eddie Lobanovskiy Eddie Lobanovskiy Pro

 18. Nicola Baldo Nicola Baldo Pro

 19. Faria Faria Pro

 20. Netguru Netguru Team Aga Kozak Aga Kozak

 21. Timothy J. Reynolds Timothy J. Reynolds Pro

 22. Stephanie White Stephanie White Pro

 23. UI8 UI8 Team

 24. Unfold Unfold Team David Kovalev David Kovalev Pro

Loading more…