Monday, February 12 Tuesday, February 13 Wednesday, February 14

 1. Anton Skvortsov Anton Skvortsov

 2. Sochnik Sochnik Team Zhenya Rynzhuk Zhenya Rynzhuk

 3. Cub Studio Cub Studio Team Fraser Davidson Fraser Davidson Pro

 4. Cub Studio Cub Studio Team Fraser Davidson Fraser Davidson Pro

 5. R A D I O R A D I O Pro

 6. Cub Studio Cub Studio Team Fraser Davidson Fraser Davidson Pro

 7. MUTI MUTI Pro

 8. Cub Studio Cub Studio Team Fraser Davidson Fraser Davidson Pro

 9. Vera Voishvilo Vera Voishvilo Pro

 10. Ryan Putnam Ryan Putnam Pro

 11. Tad Carpenter Tad Carpenter Pro

 12. Bee Grandinetti Bee Grandinetti Pro

 13. Fireart Studio Fireart Studio Team Aslan A. Aslan A.

 14. Dmitry Stolz Dmitry Stolz Pro

 15. STRV STRV Team Tomáš Sebastián Tomáš Sebastián Pro

 16. Annnstyle Annnstyle

 17. Ramotion Ramotion Team

 18. Martin Strba Martin Strba Pro

 19. Adam Grason Adam Grason Pro

 20. vijay verma vijay verma Pro

 21. Drew Rios Drew Rios Pro

 22. Jay Fletcher Jay Fletcher Pro

 23. Shakuro Shakuro Team

 24. Surja Sen Das Raj Surja Sen Das Raj Pro

Loading more…