Tuesday, October 10 Wednesday, October 11 Thursday, October 12

 1. Virgil Pana Virgil Pana Pro

 2. Stugbear Stugbear Pro

 3. Dann Petty Dann Petty Pro

 4. Michael Fugoso Michael Fugoso Pro

 5. Handsome Handsome Team ⋈ Sam Thibault ⋈ ⋈ Sam Thibault ⋈

 6. Nick Franchi Nick Franchi

 7. Sergey Kovalenko Sergey Kovalenko

 8. Sochnik Sochnik Team Zhenya Rynzhuk Zhenya Rynzhuk

 9. Gleb Kuznetsov✈ Gleb Kuznetsov✈ Pro

 10. Paarth Desai Paarth Desai Pro

 11. Eduard Mykhailov Eduard Mykhailov Pro

 12. Ramotion Ramotion Team

 13. Stan Aleyn Stan Aleyn Pro

 14. AIC AIC Team Sergey Gurov Sergey Gurov Pro

 15. EL Passion EL Passion Team Pawel Pariaszewski Pawel Pariaszewski Pro

 16. MadeByStudioJQ MadeByStudioJQ Pro

 17. Focus Lab Focus Lab Team Joshua Krohn Joshua Krohn Pro

 18. Untime Studio Untime Studio Team Tony Pinkevych Tony Pinkevych Pro

 19. Aleksandar Savic Aleksandar Savic Pro

 20. Dmitrii Kharchenko Dmitrii Kharchenko Pro

 21. Vadim Carazan Vadim Carazan Pro

 22. Alex Pasquarella Alex Pasquarella Pro

 23. Nikolay Ivanov Nikolay Ivanov Pro

 24. Sebo Sebo Team Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud Pro

Loading more…