Wednesday, November 16 Thursday, November 17 Friday, November 18

 1. Cosmin Capitanu Cosmin Capitanu Pro

 2. Wonderlust Wonderlust Team Arm Sattavorn Arm Sattavorn Pro

 3. Ryan Putnam Ryan Putnam Pro

 4. Alexander Zaytsev Alexander Zaytsev Pro

 5. Jay Fletcher Jay Fletcher Pro

 6. Simon Walker Simon Walker Pro

 7. Christopher Reath Christopher Reath Pro

 8. Kozyon ✪ Kozyon ✪

 9. Anna Celebi Anna Celebi Team Ugur Erbas Ugur Erbas

 10. Ramin Nasibov Ramin Nasibov Pro

 11. ueno. ueno. Team

 12. TIE A TIE by Aiste TIE A TIE by Aiste Pro

 13. Awsmd Awsmd Team Yury Smirnov Yury Smirnov Pro

 14. Ryan Putnam Ryan Putnam Pro

 15. George Bokhua George Bokhua Pro

 16. Unity Unity Team

 17. Josh Warren Josh Warren Pro

 18. Fore Design Fore Design Team Dan Perrera Dan Perrera Pro

 19. Benjamin Garner Benjamin Garner Pro

 20. Greg Anthony Thomas Greg Anthony Thomas Pro

 21. Andrew Colin Beck Andrew Colin Beck

 22. Jack Kane Jack Kane

 23. Aleksandar Savic Aleksandar Savic Pro

 24. MUTI MUTI Pro

Loading more…