Wednesday, October 12 Thursday, October 13 Friday, October 14

 1. Simon Frouws Simon Frouws Pro

 2. Artua Artua Team

 3. Sergey Shapiro Sergey Shapiro Pro

 4. Tim Boelaars Tim Boelaars Pro

 5. Gert van Duinen Gert van Duinen Pro

 6. Mikey Burton Mikey Burton Pro

 7. Bobby McKenna Bobby McKenna

 8. Ryan Putnam Ryan Putnam Pro

 9. Chris Sandlin Chris Sandlin

 10. Breno Bitencourt Breno Bitencourt Pro

 11. Yummygum Yummygum Team

 12. Julius Seniūnas Julius Seniūnas Pro

 13. Sean Farrell Sean Farrell Pro

 14. Tyler Thompson Tyler Thompson

 15. Anton Egorov Anton Egorov Pro

 16. Bill S Kenney Bill S Kenney Pro

 17. Ty Wilkins Ty Wilkins Pro

 18. Jacqui Oakley Jacqui Oakley

 19. Brian Benitez Brian Benitez Pro

 20. Jerron Ames Jerron Ames

 21. Nick Slater Nick Slater Pro

 22. Den Parukedonos Den Parukedonos

 23. Gianluca Divisi Gianluca Divisi

 24. Ross Bruggink Ross Bruggink

Loading more…