Catalogue Cover Design

The cover especially designed in red color with child's visuals. All trademarks and licenses included in the catalog were written in circular form. With this integration, we point out Necotoys' popular strong brands to hit company-target.

Kapak tasarımında çocuk görselleri ile birlikte kurumsal renk olan kırmızıyı bir arada kullanarak firma-hedef kitle bütünleşmesi ile bu mutlu tablonun oluşmasına Necotoys'un sevilen güçlü markalarının katkısı betimlenmeye çalışıldı. Katalog içerisinde yer alan tüm marka ve lisanslar merkez noktası oluşturması amacıyla dairesel formda yazıldı.

More by Caner Aydın

View profile