Strava Sign-up / Registration screen

Strava app skvelo prezentuje príklad toho, ako sa dá množstvo prvkov, dát a informácií upratať tak, aby bolo používanie applikácie pre užívateľa jednoduché a zábavné zároveň.
_________
Strava app perfectly presents an example of how many elements, data and information can be cleaned up to make the application easy and fun to use at the same time.

Posted on Nov 5, 2019

More by Tomáš Štolc

View profile