Kate Pavlenko

Mobile application - Eco-Friendly Retail Store

  • Save

Hola guys! ๐Ÿ– How was the weekend?
Today is my first short and Iโ€™m really excited to be part of the Dribbble community!
This is a piece of the project for an online store with organic products. ๐Ÿ’ก๐ŸŒฑโ˜€๏ธ
โ€“โ€“
By using eco-friendly products, each person is contributing to the safety and preservation of the resources provided from the planet, such as metals, plastics, and even water. If more people use eco-friendly products, the cost of other products will go down, and it would benefit all inhabitants, human and animal.
In order to conserve the beauty, resources, and inhabitability of the planet, it is important that our everyday decisions positively affect the planet. ๐ŸŒ
โ€“โ€“
Hit "L" If you like it. โค๏ธ

Enjoy and have a nice day! ๐Ÿš€

keyboard shortcuts: L or F like