‫دانشجویان بهداشت حرفه ای‬‎

ارگونومی و سالمندان

  • Save

ارگونومی و سالمندان
سالمندی پدیده ای جهانی در دنیای امروز به حساب می آید. در کشورهای آسیایی جمعیت سالمندان رو به فزونی است. به موازات افزایش سن متوسط جامعه و گسترش سالمندی و مشکلات متعدد سالمندان، لزوم اصلاح و به سازی محیط زندگی آنان مطرح می گردد. با تغییرات جسمانی، فیزیکی، روانی و اجتماعی اصلاح یا بهسازی محیط برای این افراد الزامی به نظر می رسد. برای رسیدن به کیفیت زندگی بهتر در سالمندان رعایت اصول ارگونومی در محل کار و زندگی آنها لازم و ضروری به نظر می رسد.
تعریف ارگونومی: علم اصلاح و بهينه سازی محيط مشاغل و تجهيزات متناسب با محدوديت ها و قابليت های انسانی
#ارگونومی_و_سالمندان
https://acgih.ir/%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d9%86%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/

keyboard shortcuts: L or F like