Thanks to ✨ Alex Gorbunov ✨ for this awesome animation 🖤

Alexandra Erkaeva
Logo Design, Brand Identity and Illustration

More by Alexandra Erkaeva

View profile