Petar Vasiljevic  πŸ€

Book cover design

  • Save

https://www.instagram.com/petar_v13/

Hello everyone,
I have been recently working on a digital book cover and I want to do a little test that would help me a lot :D

How many of you see a head profile silhouette in the first lets say 5 to 10 seconds?

Thank you and I hope you like this.

keyboard shortcuts: L or F like