Photography Contest Poster

Bir fotoğraf yarışması için hazırladığım afişin ana görselidir.
(Konu: Kentleşme ve hayvanların doğal yaşam hakkı.)
---
This is the main image of the poster that i designed for a photography contest.
(Subject: Urbanization and animal habitat destruction.)

Posted on Jan 15, 2016

More by Tamer Mancar

View profile