Thuoc Marvelon Cong dung lieu dung cach dung

Thuốc Marvelon là gì?

Marvelon đã từng tránh thai, đây là thuốc thai hàng ngày.

Thành phần

Dược chất chính: Desogestrel: 0,15mg; Ethyinylestradiol: 0,03mg

Loại thuốc: Thuốc uống thai đường

Dạng thuốc, hàm lượng: Viên nén, 0,15mg

Đăng kí

Marvelon đã từng tránh thai, đây là thuốc thai hàng ngày.

Sử dụng

Sử dụng

Cần uống theo thứ tự đã được chỉ dẫn trên thuốc hàng ngày tại cùng một điểm.

Sử dụng

Hạ 1 viên trong 21 ngày liên tục. Vỉ tiếp theo bắt đầu uống sau 7 ngày kể từ khi hết thuốc trước, hiện tại thì hiện tượng hành kinh sẽ xuất hiện. Cái mới để có thể tiếp tục và có thể xem kinh.

Xem chi tiết:

https://nhasachkimdong.com/thuoc-marvelon-cong-dung-lieu-dung-cach-dung

https://healthyungthu.com/marvelon-thuoc-tranh-thai-21-ngay-tac-dung-phu/

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trụ sở chính: 134/01 Tô Hiến Thành, Quận 10, TPHCM

Hotline: 0896976815

Email: ungthulagi@gmail.com

# thuốc_Marvelon; # thuốc_tránh_thai_hàng_ngày; # thuốc_Marvelon_cung_thư;

View all tags
Posted on Jul 5, 2022

More by healthy ung thu

View profile