Thôi miên chữa mất ngủ | OTiV

Các nhà khoa học cũng không phủ nhận kết quả khắc phục bệnh bằng phương pháp thôi miên, tuy nhiên cũng khuyến cáo người bệnh rằng đây không phải là thần pháp để chữa mất ngủ nên tuyệt đối không được lạm dụng. Do đó, mọi người không nên quá tin sùng liệu pháp này trong việc cải thiện bách bệnh.

Posted on Dec 1, 2021

More by OTiV

View profile