طراحی داخلی

طراحیِ داخلی به این معناست که با توجه به میزان فضای موجود و با استفاده از مبانی زیباشناسی، چیدمان و دکوراسیون داخلی را به گونه ای قرار می‌دهند تا با جنبه های احساسی انسان همراه و هم جهت شود. در واقع در طراحی تنها به بهبود و ضعیت ظاهری فضا پرداخته نمی‌شود، بلکه بیشتر هدف آن بهینه سازی و سازگار کردن المان های موجود در فضا برای استفاده افراد است. معمولا برای دستابی به این مقصود از یک طراح داخلی مشورت گرفته می‌شود. طراحِ داخلی به نوع متریال ها بافت ها، رنگ ها و نور چه از نظر بصری و چه کیفیت و مکان به کارگیری توجه کرده و در عین حال در هنگام طراحی با برنامه ریزی و مدیریت مناسب با بودجه مورد نظر بهترین انتخاب ها را انجام دهد
https://artdecostyle.ir/2021/06/23/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/

More by Artdeco

View profile