بازسازی خانه

بازسازی خانه کلنگی
خانه های کلنگی به املاکی گفته می‌شود که به دلیل گذشت بیش از ۴۰ سال از ساخت آن، خانه دچار فرسودگی در تاسیسات و بنا شده و در برخی موارد نیز قابل سکونت نخواهد بود. افزایش سن در این خانه ها علاوه بر این که کیفیت بنا از دست رفته بر ارزش و قیمت آن نیز تاثیر خواهد داشت. به این معنا که عمر مفید خانه کلنگی به پایان رسیده و فقط ارزش زمین آن را در نظر خواهند گرفت البته گفتنی است که در برخی از این خانه ها با توجه به نوع مصالح به کار رفته، نحوه ساخت و نوع نگهداری عمر بیشتر داشته و حتی تا ۸۰ سال نیز قابل نشیمن خواهند بود. کافی است تا قسمت هایی از این خان هها را بازسازی کرد و تغییراتی را ایجاد نمود.
https://artdecostyle.ir/2021/06/16/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/

More by Artdeco

View profile