چطور سیستم تهویه مطبوع و سرمایشی انتخاب کنیم؟

نحوه انتخاب سیستم های تهویه مطبوع و سرمایشی برای منزل یا محل کار، یکی از اقدامانی است که همواره باید با راهنمایی یکی از مهندسان تاسیسات مکانیکی انجام شود. وجود دستگاه های متعدد تهویه مطبوع با ویژگی های مختلف ممکن است مردم را دچار انتخاب غلط و اشتباه کند و در نهایت سبب ضرر و زیان های مالی شود. هدف از این سیستم ها این است که در شرایط آب و هوایی مختلف، جریان هوای کافی به همراه دما و رطوبت مناسب به منظور آسایش نفرات تامین شود. در این مطلب انواع دستگاه ها و ویژگی هر کدام را با هم بررسی می کنیم

https://b2n.ir/e90020

View all tags
Posted on Jun 26, 2021

More by تهویه نگار

View profile