Hệ thống CRM sẽ giúp những doanh nghiệp có một cái nhìn thấu đáo về hành vi và giá trị của khách hàng thông qua những công cụ công nghệ và nguồn nhân lực. Dựa vào đó những ai làm kinh doanh có thể nắm bắt chính xác nhu cầu của khách hàng nhằm đưa ra chiến lược giữ chân họ

Xem thêm tại: https://tungphat.com/he-thong-crm-la-gi.html

More by Giải Pháp Công Nghệ Tùng Phát

View profile